Centro de estudios

  • Universitat Autònoma de Barcelona

Estudios académicos

  • Osteopatia
  • Fisioterapia
  • Homeopatia
  • Podologia
  • Indiba
  • Ondas de Choque
  • Hidroterapia de Colon

Experiencia profesional

  • Clinica Osteopatica David Ponce